Delphi 7: TPageControl feliratok nem jelennek meg Windows 7 64 bit alatt

Thread: TPageControl OnDrawTab and Win64

unit VCLFixes;
interface
implementation
uses Messages, Windows, Controls, Dialogs;
// WMDrawItem fails under WOW64, see http://qc.codegear.com/wc/qcmain.aspx?d=19859
{$IFDEF VER150} // Delphi7
function GetMethodAddress(AMessageID: Word; AClass: TClass; out MethodAddr: Pointer): Boolean; var DynamicTableAddress: Pointer; MethodEntry: ^Pointer; MessageHandlerList: PWord; EntryCount, EntryIndex: Word; begin Result := False;
DynamicTableAddress := Pointer(PInteger(Integer(AClass) + vmtDynamicTable)^); MessageHandlerList := PWord(DynamicTableAddress); EntryCount := MessageHandlerList^;
if EntryCount > 0 then for EntryIndex := EntryCount – 1 downto 0 do begin Inc(MessageHandlerList); if (MessageHandlerList^ = AMessageID) then begin Inc(MessageHandlerList); MethodEntry := Pointer(Integer(MessageHandlerList) + 2 * (2 * EntryCount – EntryIndex) – 4); MethodAddr := MethodEntry^; Result := True; end; end; end;
function PatchInstructionByte(MethodAddress: Pointer; ExpectedOffset: Cardinal; ExpectedValue: Byte; NewValue: Byte): Boolean; var BytePtr: PByte; OldProtect: Cardinal; begin Result := False;
BytePtr := PByte(Cardinal(MethodAddress) + ExpectedOffset);
if BytePtr^ = NewValue then begin Result := True; Exit; end;
if BytePtr^ <> ExpectedValue then Exit;
if VirtualProtect(BytePtr, SizeOf(BytePtr^), PAGE_EXECUTE_READWRITE, OldProtect) then begin try BytePtr^ := NewValue; Result := True; finally Result := Result and VirtualProtect(BytePtr, SizeOf(BytePtr^), OldProtect, OldProtect) and FlushInstructionCache(GetCurrentProcess, BytePtr, SizeOf(BytePtr^)); end; end; end;
function PatchInstructionBytes(MethodAddress: Pointer; ExpectedOffset: Cardinal; const ExpectedValues: array of Byte; const NewValues: array of Byte; const PatchedValues: array of Byte): Boolean; var BytePtr, TestPtr: PByte; OldProtect, Index, PatchSize: Cardinal; begin BytePtr := PByte(Cardinal(MethodAddress) + ExpectedOffset);
Result := True; TestPtr := BytePtr; for Index := Low(PatchedValues) to High(PatchedValues) do begin if TestPtr^ <> PatchedValues[Index] then begin Result := False; Break; end; Inc(TestPtr); end;
if Result then Exit;
Result := True; TestPtr := BytePtr; for Index := Low(ExpectedValues) to High(ExpectedValues) do begin if TestPtr^ <> ExpectedValues[Index] then begin Result := False; Exit; end; Inc(TestPtr); end;
PatchSize := Length(NewValues) * SizeOf(Byte);
if VirtualProtect(BytePtr, PatchSize, PAGE_EXECUTE_READWRITE, OldProtect) then begin try TestPtr := BytePtr; for Index := Low(NewValues) to High(NewValues) do begin TestPtr^ := NewValues[Index]; Inc(TestPtr); end; Result := True; finally Result := Result and VirtualProtect(BytePtr, PatchSize, OldProtect, OldProtect) and FlushInstructionCache(GetCurrentProcess, BytePtr, PatchSize); end; end; end;
procedure PatchWinControl; var MethodAddress: Pointer; begin if not GetMethodAddress(WM_DRAWITEM, TWinControl, MethodAddress) then begin ShowMessage(‘Cannot find WM_DRAWITEM handler in TWinControl’); Exit; end; if (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 13, $4, $14)) // release and package and (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 23, $4, $14)) then // debug ShowMessage(‘Cannot patch WM_DRAWITEM’);
if not GetMethodAddress(WM_COMPAREITEM, TWinControl, MethodAddress) then begin ShowMessage(‘Cannot find WM_COMPAREITEM handler in TWinControl’); Exit; end; if (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 13, $04, $8)) // release and package and (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 23, $04, $8)) then // debug ShowMessage(‘Cannot patch WM_COMPAREITEM handler’);
if not GetMethodAddress(WM_DELETEITEM, TWinControl, MethodAddress) then begin ShowMessage(‘Cannot find WM_DELETEITEM handler in TWinControl’); Exit; end; if (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 13, $04, $0C)) // release and package and (not PatchInstructionByte(MethodAddress, 23, $04, $0C)) then // debug ShowMessage(‘Cannot patch WM_DELETEITEM handler’);
if not GetMethodAddress(WM_MEASUREITEM, TWinControl, MethodAddress) then begin ShowMessage(‘Cannot find WM_MEASUREITEM handler in TWinControl’); Exit; end; if (not PatchInstructionBytes(MethodAddress, 10, [$08, $8B], [$04, $90, $90, $90], [$04, $E8])) // release and package and (not PatchInstructionBytes(MethodAddress, 20, [$08, $8B], [$04, $90, $90, $90], [$04, $E8])) then // debug ShowMessage(‘Cannot patch WM_MEASUREITEM handler’); end;
{$ENDIF}
// end of “WMDrawItem fails under WOW64” patch


initialization {$IFDEF VER150} // Delphi7 PatchWinControl;
{$ENDIF}
end.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s